Muziekvereniging Kunst en Vriendschap bestaat op dit moment uit drie onderdelen, namelijk het opstaporkest, het opleidingsorkest en de fanfare.

Het opstaporkest

Eind maart 2011 is er voor het eerst binnen de vereniging een opstaporkest opgericht. Dit orkest wisselt bijna (half)jaarlijks van samenstelling. Dit komt doordat de deelname aan het orkest is bedoeld voor de leerlingmuzikanten die nog niet zolang geleden zijn begonnen met het volgen van muzieklessen. Op deze manier hebben zij de mogelijkheid om al heel snel met mede muzikanten (en vaak ook klasgenootjes) muziek te maken en te ervaren hoe het is om in groepsverband samen te spelen.
Het opstaporkest wordt gedirigeerd door onze koperdocent Pascal van de Velde.

Het opleidingsorkest

Als de leerlingmuzikanten voldoende muzikale bagage hebben meegekregen tijdens hun muzieklessen en de repetities en uitvoering van het opstaporkest stromen zij door naar het opleidingsorkest van de vereniging.

De vereniging had tot aan de zomer van 2006 gedurende een lange periode geen opleidingsorkest. In die zomer is door het bestuur besloten om wederom een opleidingsorkest op te richten om in eerste instantie de jeugdleden van de vereniging een kans te geven om te wennen aan samenspel en samen muziek maken.

Vanaf november 2008 tot het najaar van 2015 heeft het opleidingsorkest veelvuldig opgetreden met de leden van het opleidingsorkest van fanfare Excelsior te Genderen. Uiteindelijk is aan deze samenwerking na het Altena Streekfestival in 2015 een einde gekomen.

In de loop der jaren is het opleidingsorkest van samenstelling veranderd. Was het in eerste instantie bedoeld voor enkel de jeugdleden van de vereniging, en stond het orkest op dat moment bekend als jeugdorkest, kwamen er in de loop van de jaren gelukkig ook volwassenen die een instrument wilde leren bespelen. Ook voor deze volwassenleerlingmuzikanten was en is het van belang om eerst te wennen aan samenspel. Daarom is de benaming van het orkest gewijzigd in opleidingsorkest.

Het opleidingsorkest in de huidige vorm treedt verschillende keren per jaar op tijdens onder meer het nieuwjaarsconcert, een concert in het verzorgingshuis Altenahove en nemen zij, indien mogelijk, deel aan het Altena Streekfestival.

De fanfare

De fanfare van de muziekvereniging staat sinds september 1992 onder leiding van dirigent Rene Hendrickx, en telt gemiddeld zo’n dertig muzikanten. De laatste jaren organiseert of neemt de fanfare steeds vaker deel aan bijzondere concerten. De eerste keer dat er een bijzonder concert werd georganiseerd was in 2010, tijdens het 90-jarig bestaan van de vereniging. In dat jaar werd er in Sporthal “ de Jager” een promsconcert gehouden met medewerking van Wieneke Remmers en koor Zinder uit Zaltbommel. Over dit concert werd nog lange tijd nagepraat in de dorpen. In de daaropvolgende jaren werden er verschillende concerten gehouden met een bijzonder tintje, bijvoorbeeld in de feesttent in Rijswijk. Afgelopen december werd er voor het eerst een kerstconcert door de vereniging georganiseerd in het Brabantse Land. Dit concert was binnen no-time uitverkocht. De muzikanten van de fanfare hebben een geweldig optreden neergezet.
Naast al deze bijzondere concerten is het nieuwjaarsconcert van de fanfare de afgelopen jaren ook uitgegroeid tot een spetterend concert dat altijd zeer veel bezoekers trekt. Door het jaar heen verleend de fanfare ook haar medewerking aan de intocht van Sinterklaas en de opening van de Giessense Jaarmarkt.