Graag nemen we u mee terug in de ontstaatsgeschiedenis van muziekvereniging Kunst & Vriendschap.
Muziekvereniging Kunst & Vriendschap is op 1 november 1920 opgericht. Deze oprichting staat ruim een maand later op 8 december 1920 vermeld in het Nieuwsblad. Het bericht luidt als volgt: “De alhier opgerichte muziekvereeniging zal den naam dragen van ‘ Kunst en Vriendschap’ . Tot directeur is benoemd de heer A.W. van der Nat te Sleeuwijk. Door de muziekvereeniging zijn nieuwe instrumenten aangekocht bij de Nederlandsche fabriek van muziekinstrumenten van denheer Kessels te Tilburg”.
Aan de oprichting van de muziekvereniging is natuurlijk wel iets meer voorafgegaan dan enkel bovengenoemde berichtgeving in de krant. Het idee om te fanfare op te richten is geboren tijdens de pauze van een van de repetitieavonden van zangvereniging “ de Lofstem” uit Rijswijk. Een aantal mannen hebben toen de suggestie gedaan om te komen tot de oprichting van een muziekvereniging. Hetgeen veel bijval kreeg, met name van de dirigent van de zangvereniging de heer A.W. van der Nat. Hij wordt dan ook de eerste dirigent van het muziekkorps.
Het eerste optreden van de muziekvereniging vindt plaats op 18 maart 1922 en wel in de openbare lagere school. Dit concert was bedoeld voor al haar donateurs. Ook in datzelfde jaar gaat de vereniging voor het eerst op concours in Tricht, alwaar gelijk een tweede prijs wordt behaald.
Tijdens de oorlogsjaren die volgende is het opmerkelijk dat het orkest slechts gedurende een jaar niet repeteerde. In die jaren bestond het orkest als zijnde een ‘stiekem’ orkest.
In de jaren die volgde en tot op de dag van vandaag neemt muziekvereniging Kunst en Vriendschap nog steeds deel aan concoursen, maar is het zwaartepunt toch meer verschoven naar het organiseren dan wel optreden tijdens (bijzondere) concerten.